تبلیغات
مشکات اندیشه - محجبه ها بهشت حجابشان را به بهانه نمی دهند..

مشکات اندیشه
 

                                     


این چند روز هوا خیلی گرم شده، گاهی فکر می کنم از آسمان آتــش است که به سر خلق فرود می آید.

امروز وقتی در خیابان هایی که چند روز است از آسمانش آتــش فرود می آید راه می رفتم واکنش دیگران را در برابر شعله های آتـش

فرود آمده زیر نظر گرفتم، هرچه بیشتر دقت کردم بیشتر شکم به یقین رسید که محجــبه ها آرامـش بیشتری در برابر پرتوهای سوزان

خورشید دارند تا دیگران، به نظر می رسد محجــبه ها قصد دارند بهشــتی را که خریده اند به بها دهند تا دیگرانی که به بهانه ی گـرما

همان حجاب کم رنگشان را هم در خیابان کم رنگتر می کنند و کنارش می زنند تا در فکر کوچک خود آتش های باریده بر سرشان را از

خود دور کنند.

اما افسوس غافلند، غافل از اینکه بهشت که هیچ، همین دنیایشان را هم به بهانه ای ارزان در حال فروختن هستند.


پی نوشت:

دمای مرکز زمین حدود 5000درجه سانتی‌گراد است و دمای مرکز خورشید 15000000درجه کلوین است.


امام صادق علیه السلام می فرمایند: "ان نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم و قد اطفئت سبعین مرة بالماء ثم التهبت و لو ذلک مااستطاع آدمی ان یطیقها"

یعنی آتش دنیا( یعنی اگرهمه حرارت های دنیا را جمع کنند!) یک جزء از ۷۰ جزء آتش جهنم است، آتش جهنم ۷۰ بار با آب خاموش

شده سپس شعله ور گردیده تا شده آتش دنیا و اگر چنین نبود هیچ انسانی طاقت تحمل آتش را نداشت. یعنی حتی نمی توانست

در کنار آتش قرار گیرد.
(بحار الانوار جلد۸)


و چگونه کسی با بی حجابی به بهانه راحتی از حرارت دنیایی، حرارت مهیب آخرتی را به جان می خرد...!
طبقه بندی: دلگویه،  مناسبتها، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 تیر 1392 توسط سفیر شیدایی