تبلیغات
مشکات اندیشه - دعا براى دنیا و آخرت

مشکات اندیشه
 
خداوند متعال در قرآن كریم از دو گروه دعا كننده یاد مى كنند:

یك گروه آنان كه چشم به دنیا دوختند و به جهان آخرت بى اعتنا هستند. آنها در مقام دعا هم از خداوند فقط دنیا را مى خواهند و مى گویند: خداوندا، آنچه مى خواهى به ما بدهى، در دنیا بده. چنین كسانى در آخرت بى بهره اند.


گروه دوم كسانى هستند كه هم نظر به دنیاى خود دارند و هم اعتقاد به آخرت اینان این گونه دعا مى كنند:

ربنا اتنا فى الدنیا حسنة وفى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار (1)؛

بارالها، در دنیا به ما حسنه بده ، و در آخرت نیز حسنه بده و ما را از آتش جهنم دور دار.

چند روایت

عبدالاعلى گوید: درباره این آیه از حضرت صادق علیه السلام تفسیر و توضیحى خواستم، حضرت فرمود:مقصود رضوان الهى و بهشت در آخرت، و وسعت در زندگى و معاش و خوش خلقى در دنیاست(2).

حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود: مقصود در این آیه همسر شایسته در دنیا و بهشت در آخرت است(3).

پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: كسى كه دلى شكرگزار، و زبانى در كار ذكر خدا، و همسر مؤ منى را كه او را در امور دنیا وآخرتش یارى رساند داشته باشد، خداوند در دنیا و آخرت به او حسنه داده و از عذاب آتش او را نگه داشته است(4).

در حدیث آمده است كه: حضرت رسول صلى الله علیه و آله به عیادت مرد مسلمانى رفتند كه از بیمارى رنج مى برد. حضرت به او فرمود:

آیا دعا كردى و چیزى از او خواستى؟ بیمار گفت: آرى: این گونه با خدا سخن مى گویم: بارالها، اگر مرا در آخرت مى خواهى عذاب كنى ، آن را در این دنیا برایم قرار ده.


حضرت فرمود:سبحان الله! تو طاقت چنین عذابى ندارى، چرا نگفتى: ربنا اتنا فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار.
آن بیمار این گونه دعا كرد و خداوند شفایش داد (5).
--------------------------------
1 - بقره (2) آیه 201.
2 - تفسیر البرهان ، ج 1، ص 203.
3 - مجمع البیان ج 2، ص 298.
4 - مجمع البیان ، ج 2، ص 298.
5 - تفسیر ابن كثیر ج 1، ص 433 تفسیر ابوالفتح ، ج 2، ص 134.
طبقه بندی: متفرقه،  مناسبتها، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1392 توسط سفیر شیدایی