تبلیغات
مشکات اندیشه - خاستگاه یاران

مشکات اندیشه
 
یاران مهدى، از صنف و نژاد ویژه اى نیستند، بلكه از گروهها و نژادهاى گوناگون و از سرتاسر جهان هستند. مردمى كه به یارى امام مى شتابند، «من اقالیم الارض» «من اقصى البلادند». در این حركت عظیم، مردمان عجم، نقش پر اهمیتى در خدمتگزارى امام بر عهده دارند.(1)
حضرت در سن جوانان ظاهر مى شود. یاران وى را نیز، بیشتر جوانان پر تحرك و پر نشاط تشكیل مى دهند و پیران در میانشان اندك شمارند:
«ان اصحاب القائم شباب لا كهل معهم الا كالكحل فى العین او كالملح فى الزاد واقل الزاد الملح (2) ».
یاران قائم، جوانانند و پیران اندك بسان سرمه در چشم یا نمك در طعام و كمترین چیز در غذا نمك است.
این جوانانند كه با شنیدن خبر ظهور امام، شبانه حركت مى كنند. رخت استراحت در هم مى پیچند، شتابان راه حجاز پیش مى گیرند و به حضرت مى پیوندند. زنان نیز، در این نهضت بزرگ جایگاه شكوهمندى دارند و در همه مراحل انقلاب حضور فعال خواهند داشت. زنان در تهیه مقدمات حركت، شركت دارند پس از پیروزى، در اداره كارها، به امام كمك مى كنند.
امام باقر مى فرماید:
«و یجئى والله ثلاث مائه و بضعة عشر رجلا فیهم خمسون امرئة یجتمعون على غیر میعاد(3)»
سوگند به خد ا، سیصد و اندى نفر، بدون وعده پیشین گرد مى آیند در میان آنان پنجاه زن است.
وجود زنان در میان خواص و وزیران مهدى، نشانگر اوج و عظمت والاى بانوان در انقلاب جهانى است. كلمه «رجل» كه در روایات به كار رفته علامت تغلیب است، نه حصر. در روایات عامه نیز از وجود زنان در نهضت مهدى یاد شده است.(4)منابع:

1- «ینابیع الموده»، الحافظ سلیمان بن ابراهیم القندوزى/ 449، بصیرتى، قم ؛ «الغیبة»،نعمانى/ 315.
2- «الغیبة»، نعمانى/ 316.
3- «بحارالانوار»، 52/ 223.
4- «الحاوى للفتاوى»،ج 2/ 134.

نوشته شده در تاریخ جمعه 19 خرداد 1391 توسط سفیر شیدایی