تبلیغات
مشکات اندیشه - حس می کنم حضور تو را

مشکات اندیشه
 

دلم دوباره خبر می دهد ظهور تو را

بدون فاصله حس میکنم حضور تو را
                                                                                                                 

به من مگو که نرفته چگونه باز آید 
 مسیر جاده خبر می دهد عبور تو را

کدام آینه در این زمانه ناقص نیست
که خوب جلوه دهد انعکاس نور تو را

شبی به سینه طوفانی ام به صید بیا
مگر که لمس کنم رشته های تور تو را

من از زیارت ناحیه خوب دانستم
شکسته است کسی شیشه غرور تو را


طبقه بندی: دلگویه،  امام عصر(عج الله)، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 مهر 1391 توسط سفیر شیدایی