تبلیغات
مشکات اندیشه - نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی(1)

مشکات اندیشه
 

بیداری اسلامی مقوله ای است كه همزمان با تهاجم همه جانبه غرب در جهان اسلام وعصر استعمار، شروع شد و از آغاز تا عصر حضرت امام خمینی(ره) مراحل گوناگونی را پیمود. این حركت كه مشخصا با اندیشه های كسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی شروع شده بود، همواره در میان حلقه های محدود و معین تبارز یافت و هیچگاه نتوانست به مثابه یك گفتمان مسلط عمل كند. حتی در زمانی كه این جریان توسط كسانی چون حسن البنا وسید قطب در مصر، ابعاد گسترده تری یافت، بازهم نتوانست وارد زندگی همه توده های مسلمان شود و طرحی نو دراندازد.

حضرت امام خمینی (ره) برای نخستین بار توانست گفتمان بیداری اسلامی را تبدیل به «عمل سیاسی » كرده و نه تنها آن را وارد حوزه عمل همه توده های مسلمان، بلكه وارد خاطر جمعی همه مستضعفان جهان كند.

                                            

 عجین نمودن حافظه جمعی با گفتمان بیداری اسلامی كه از ضمیر روشن و آگاه و نفَس مسیحایی حضرت امام(ره) سرچشمه می گرفت، توانست در مدتی بسیار كم دستاوردهای كلانی برای جامعه اسلامی وجامعه بشری به بار آورد. نخستین ومهم ترین دست آورد آن بود كه گفتمان بیداری اسلامی از یك خرده گفتمان تبدیل به گفتمان مسلط شد.

این حركت اما، هیچ گاه به آسانی صورت نگرفت، بلكه گفتمان های مزاحم و رقیب، همواره درپی تنگ كردن عرصه برای آن بوده اند. گفتمان بیداری كه به وسیله حضرت امام مهندسی شده بود، یك جریان مقطعی نبود، بلكه یك حركت تاریخی بود كه در طول تاریخ ادامه خواهد داشت و جاودانه خواهد ماند، به همین خاطر این گفتمان، همواره مستلزم بازخوانی وبازیابی است. مقاله حاضر در پی آن است كه این پویش تاریخی را بازخوانی كند و نقش محوری امام خمینی در آن و نیز جریان های معارض ورقیب را یاد آور شود. باشد كه همگان همدلی وهمراهی با این حركت عظیم را از یاد نبریم.

 نقش انقلاب اسلامی در ظهور بیداری اسلامی

جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری آزاد و مستقل و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیك و ژئواستراتژیك همواره در تحولات بین المللی تاثیرگذار بوده است. ایران توانسته در زمینه های تاثیرگذار فكری، صدور تفكر مقاومت و مبارزه با استعمار، امپریالیزم، استبداد و خودكامگی در عرصه های مختلف نقش آفرینی نماید.

جریان مشروطه، ملی  شدن  صنعت  نفت و نهضت 15 خرداد 42  از  نمونه های  بارز  و  تاریخی نقش هدایتگری ایران است.  در این مقاطع حساس و تاثیرگذار،  جدایی از  سیاستهای  دولت  و  حاكمان  بود  كه  از  ناحیه  علمای  دین  و روشنفكران مذهبی مدیریت می شد. چرا كه  در این مقاطع خصوصا در عصر پهلوی دولت بیشتر از بیرون(مدل آتاتورك در تركیه) الگو می گرفت. به همین جهت تاثیرگذاری در این دوره تاریخی محدود به منطقه و بخصوص كشورهای اسلامی بود.

بیداری اسلامی بعنوان یك پدیده متاثر از نهضت فكری جمهوری اسلامی در عصر امروز در قالب یك جنبش اجتماعی و سازمانی رخ نموده است. این جریان در عرصه منازعات سیاسی و امنیتی علاوه بر اینكه موجودیت و نفوذ خود را به اثبات رسانیده است می رود تا به قدرت بلامنازع نقش آفرین در سطح جهانی تبدیل شود.

بدون تردید انقلاب اسلامی عامل عمده بیداری اسلامی است و نقش ویژه ای در روند بیداری ملل مسلمان ایفا كرده است. پدیده انقلاب اسلامی پس از چند سده به شكل عملی و عینی، اسلام و جوامع اسلامی را از انزوا و سكون خارج كرد و انرژی آزاد شده از آن به عنوان موتور محركه همه تحركات و خیزش جریان ها و جنبش های اسلامی از یكسو مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانایی های خود آگاه كرد و از سوی دیگر طلسم شكست ناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال كرد و این مساله خود«جسارت و اعتماد به نفس» را به ملتهای مسلمان بازگرداند.

در چنین وضعیتی بود كه به تعبیر اقبال لاهوری تهران قرارگاه مسلمانان شد و جمهوری اسلامی در فرآیند ظهور، توسعه و تثبیت خود در داخل به عامل منحصربه فردی در احیا، پایداری و توسعه بیداری اسلامی و در شرایط كنونی به مركز سازماندهی تمدن نوین اسلامی تبدیل شد.

نهضتهای اسلامی و جریانهای فعال متاثر از متن مردم جوامع اسلامی، شعائر و شعارهای انقلابی ایران مانند جهاد، شهادت و ایثار را به عنوان اصول اساسی مبارزاتی خود پذیرفتند. شعارهای لاشرقیه و لا غربیه، الله اكبر، هیهات منا الذله، الموت لآمریكا و اسرائیل و سایر شعارهای با صبغه مذهبی از جمله شعارهای صادراتی انقلاب اسلامی است كه جنبش ها و جریان ها در تحركات و راهپیمایی های خود همواره به آن تكیه می كنند.

این مضامین  كه  خود  هر یك  محتوایی  به  فراخی  یك  مدل  و الگوی سیاسی  و مقاومتی در  برخورد  با  رخدادها و عوامل آن دارد در میان نسل  جوان  مسلمان  نیز  خصوصا  رسوخ  پیدا  كرده  و  تاثیر مثبت  و كارآمدی  خود  را  به اثبات رسانیده است.

حدود بیش از 3 دهه است كه گروههای منسجم و سازمان یافته كوچك و بزرگ تحت عنوان جنبش های اسلامی با استناد و با اعتقاد به اسلام در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی ظاهر شده اند. این جنبش ها كه از حمایت توده جوامع خود نیز بهره مند هستند به شدت در كانون توجه كشورهای دیگر قرار گرفته اند.

بیداری اسلامی به عنوان یك آگاهی جمعی با تكیه بر اراده عمومی و متاثر از اسلام اصیل تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران در شرایط كنونی تبدیل به رفتار سیاسی شده و در شكل یك ایده سیاسی سامان داده شده است. تئوریزه شدن این نهضت فكری مرحله فرمولیته ای را پشت سر گذاشته و به عنوان یك مدل سیاسی رخ نموده است. وضعیت معادلات منطقه ای در حركت رو به جلوی خود همسو با منافع و مصالح اسلام و جنبش های اسلامی و كاملا در تضاد با برنامه ها و آرمانهای غرب در حال رقم خوردن است.

این مساله خود باعث تغییر موازنه قدرت به نفع جنبش های شیعه با پشتوانه فرهنگی انقلاب اسلامی است. جبهه بندی فكری جدیدی میان جریان های اصیل اسلامی با آمریكا و جریان های وابسته با آن تشكیل شده و  جهان اسلام با غرب در مرحله ای سرنوشت ساز كه نیاز به درایت و مدیریت هوشمندانه ای دارد قرار گرفته است.

  غرب در نقطه اوج منحنی رشد خود دوران افول را آغاز كرده و در موضع انفعالی قرار دارد. اما نهضت بیداری جمهوری اسلامی د رآغاز  خیزش انقلابی به سرعت حركت تكاملی را تجربه می كند. حركتی كه هر چه به پیش می رود به چشم انداز آرمانی خود نزدیك می شود و با اعتماد به نفس تمام در حال ویران سازی بنیادهای سیاسی و حقوقی غرب در منطقه است.

 موج بیداری اسلامی

امروز امواج بیداری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بوده و ارزشهای اسلامی در حال احیا می باشند. موج بیداری اسلامی باعث شكست سیاستهای استعماری شده است و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم كه در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با بكار بستن حربه های گوناگون مقابله كنند.

در حقیقت بیداری اسلامی به مفهوم احیاگری اسلامی است كه با آن استقلال، عدالت و همه آموزه ها و ارزش های متعالی الهی زنده می شود.

با شكست مكاتب مادی گرا و ارزش های مادی رایج، جهان اسلام شاهد حركتی فراگیر است و در این شرایط دشمنان در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه برای مقابله با این بیداری و حركت هستند.

با توجه به پیشرفت روزافزون اسلام و گسترش و ترویج موج بیداری اسلامی در جهان، دشمنان مسلمانان از جمله آمریكا در تلاشند تا با افزایش فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی بر آنها و همچنین تجزیه كشورهای اسلامی، تحمیل جنگ و از بین بردن حكومتهای مردمی از این پیشرفتها جلوگیری كنند.

امروز آمریكا  بیش از هر زمان دیگری خطر گسترش بیداری اسلامی را درك كرده و با ایجاد موانع بزرگ در این راه، جنبش بیداری اسلامی را با چالشهای جدی مواجه می نماید. لذا با ارائه طرح خاورمیانه بزرگ كه تئوریسین های صهیونیست طراح آن می باشند در صدد استحاله جوانان كشورهای اسلامی و در حقیقت در پی قطعه قطعه كردن جهان اسلام هستند تا بتوانند راحت تر آن را ببلعند.

شكل گیری اتحادیه اروپا  بر اساس منافع مشترك و دغدغه ها و نگرانی های مشترك این كشورها است. دولتها و ملتهای جهان اسلام نیز باید بر اساس اعتقاد مشترك و دشمن مشترك  با یكدیگر متحد شوند.

 بیداری شرط لازم برای موفقیت

بیداری شرط اولیه موفقیت است ولی تنها و آخرین شرط نیست. موقعی كه بیدار می شویم اگر دستور روز نداشته باشیم ممكن است دوباره به خواب برویم. بنابراین دو چیز لازم است:

اول اینكه دستور روز چه باشد؟ كدام كار اولویت دارد و ابتدا باید آنرا انجام دهیم؟ آیا مساله فلسطین؟ یا تغییر الگوی احزاب در كشورهای اسلامی؟ دوم اینكه ما باید از قدرت خود استفاده كنیم و قدر این قدرت را نیز بدانیم.  البته داشتن قدرت نیز به تنهایی كافی نیست بطوریكه اگر كار و برنامه ریزی نكنیم و بر قدرت خود مدیریت نداشته باشیم و اگر ندانیم كه از این قدرت چگونه استفاده كنیم دوباره به خواب خواهیم رفت.

اگر ما جهانی سازی یعنی روند جهانی كردن دنیای غرب و غربی كردن دنیا را یك خطر بالفعل می دانیم متقابلا برای جهانی سازی آرمانها در اسلام چه كرده و چه خواهیم كرد؟ جهان شمولی خود ما از چه نوع است؟ الگوی اسلامی ما چیست؟ تشكل سیاسی ما چقدر با غرب فرق دارد؟

پس مسلمانان برای اینكه بتوانند در عرصه جهانی حضور فعال داشته باشند و با  تكیه بر توانمندیهای موجود نقش تعیین كننده ای در تعیین خط و مشی جهانی ایفا نمایند بایستی از خواب غفلت بیدار شده و با كنار زدن قدرتهای پوشالی و نقش بر آب كردن نقشه های استعماری آنها زمینه های تحقق آرمانهای اسلامی را در سطح جهانی فراهم آورند.

 قرن حاضر قرن بیداری جهان اسلام است

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) سرآغاز تحولات نوین در جهان اسلام بوده  و این خود نویدبخش این مهم می باشد كه قرن حاضر قرن بیداری جهان اسلام است . به بركت قیام حضرت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی  بود كه مسلمانان در اقصی نقاط جهان به این باور دست یافتند كه  دوران تسلیم و خودباختگی عالم اسلام در برابر غرب به پایان رسیده و افق فراروی جهان اسلام بسیار روشن و امیدوار كننده است.

بیداری‌ اسلامی گرچه‌ ادواری‌ را پشت‌ سر نهاده‌ اما امروز دور جدیدی‌ از این جنبش‌ در سراسر جهان‌ به‌چشم‌ می‌خورد.

تحولات افغانستان، عراق، لبنان و وقایع اخیر فلسطین اشغالی همه حكایت از بیداری عالم اسلام دارد. كشورهای اسلامی بایستی ضمن هوشیاری بیش از پیش با تقویت اتحاد و همبستگی میان خود استقلال جهان اسلام را در برابر غرب حفظ كنند.

با گسترش روح بیداری اسلامی در اقصی نقاط جهان، در لبنان ملتی كه در محرومیت نگه داشته شده بودند عده ای جوان با ایمان اسرائیل را به زانو درآوردند و بدون دادن كوچكترین امتیازی آنها را وادار به فرار كردند. در افغانستان كه معروف به گورستان امپراطوری هاست، بعد از آنكه دولتهای انگلیس و روسیه را به زانو درآورده اینك می رود تا امپراطوری آمریكا را هم به زانو درآورد.

در تركیه، الجزایر و سایر كشورهای اسلامی تنها بانگی كه امروز بلند می شود ندای اسلام است. در فلسطین اشغالی نیز انتفاضه امان را از صهیونیزم و امپریالیزم گرفته و اگر آمریكا امروز به فكر اشغال عراق است در واقع برای ضربه زدن به این بیداری و آگاهی است كه مسلمانان پیدا كرده اند.

مسلمانان بیدار شده اند  و بر پایه  سه  اصل  مهم  كار  خویش  را  آغاز  نموده اند:  یكی  «بازگشت به اسلام ناب»  كه  در  صدر  اسلام  توانست  بر  قدرتهای بزرگ آن  زمان غلبه  كند ، دوم « وحدت جهان اسلام»  است  كه  امپریالیزم  و  استعمار،  سالیان  دراز  سعی  می كردند  با  تكیه  بر اصل  تفرقه  بینداز  و  حكومت  كن  بین  فرقه های  مختلف  اسلامی فاصله  بیشتر  بیندازند  و  سومین  اصل  این  بیداری «استكبار ستیزی»  و  مقابله  با  كفر  و  الحاد  و  طاغوت  و طاغوتیان زمان است.

 جهان اسلام به موج جدید بیداری نیازمند است

در صدر اسلام پس از اینكه اسلام با تكیه بر قدرت معنوی و نفوذ در دلها و قدرت نظامی، قدرتهای ‌ بزرگ‌ روم و ساسانیان را شكست‌ داد و به‌ سرعت‌ گسترش‌ پیدا كرد دیری‌ نپایید كه‌ بخش‌ عظیمی‌ از دنیای‌ متمدن‌ آن‌ زمان‌ را در اختیار گرفت‌. علاوه‌ بر آن‌ دنیای‌ فكر و اندیشه‌ اسلامی نیز ‌ به‌ موازات‌ قدرت‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ در جهان‌ اسلام‌ گسترش‌ پیدا كرد و این‌ زمانی‌ بود كه‌ اروپای‌ متمدن‌ آن‌ دوران، دوران‌ افول‌ خود را طی‌ می‌كرد. زمانی‌ كه‌ تمدن‌ اسلامی‌ در اوج‌ شهرت‌ و معروفیت‌ خود قرار گرفت‌ تمدن‌ غرب‌ در خواب‌ فرو رفت‌ به‌ طرزی‌ كه‌ امروزه‌ غربی‌ها از آن‌ دوران‌ به‌ نام‌ «عصر تاریكی» در غرب، یاد می‌كنند زیرا در برابر اسلام، آنان‌ چیزی‌ برای‌ ارائه‌ كردن‌ به‌ جهان‌ بشریت‌ نداشتند.

جنگ‌های‌ صلیبی‌ در حقیقت، پاتكی‌ بود كه‌ غرب‌ به‌ جهان‌ اسلام‌ وارد آورد و اگر چه‌ در طول‌ دو قرن‌ نتوانست‌ آنچه‌ را می‌خواست‌ از نظر نظامی‌ به‌ دست‌ بیاورد ولی‌ توانست‌ خود را با فرهنگ‌ و ادبیات‌ و پیشرفت‌های‌ فكری‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ تدریج‌ آشنا بكند و این‌ خود زمینه‌ای‌ برای‌ بیداری‌ غرب‌ شد. دوره‌ رنسانس‌ برای‌ غرب، درحقیقت، پشت‌ سرگذاشتن‌ عصر تاریكی‌ و آغاز دوره‌ای‌ بود كه‌ به‌ آن‌ «عصر روشنایی» می‌گویند.

و بدین‌ ترتیب‌ تحت‌ تأثیر جهان‌ اسلام، غربی‌ها بتدریج‌ توانستند پیشرفت‌های‌ شگفتی‌ را به‌ وجود آورند و قرون‌ 17 و 18 و 19 دوران‌ شكوفایی جهان‌ غرب‌ بود و در این‌ دوران‌ است‌ كه‌ متاسفانه‌ جهان‌ اسلام، تحت‌ تاثیر دو عامل‌ به‌ خواب‌ فرو رفت: یكی‌ استعمار و استثماری‌ بود كه‌ غرب‌ در این‌ منطقه‌ مهم‌ جغرافیایی‌ و فكری‌ انجام‌ داد و دوم‌ استبداد و انحرافاتی‌ بود كه‌ حكام‌ مسلمان‌ در این‌ دوران داشتند و راه انحراف از افكار و اندیشه های ناب اسلامی را طی كردند.

 ظرفیت تمدن سازی انقلاب اسلامی

آنچه واكنش غرب علیه ایران را برانگیخته، ظرفیت تمدن سازی انقلاب اسلامی و خیزش مجدد فرهنگ و تمدن اسلامی برگرفته از روح انقلاب در سطح جهان است. خصوصا آنكه خیزش اسلامی از نقاط مختلف جهان اسلام نیز فراتر رفته و روح بیداری اسلامی از آسیا گرفته تا آفریقا و آمریكای لاتین را نیز درنوردیده است.

انقلاب اسلامی  بعنوان  پدیده ای  كه  بر  بنیاد  ارزش های  دین  با  تكیه  بر  روش ها  و  شیوه های  نوین  دموكراسی  شكل  گرفت  و  الگوی  جدید  از  مقاومت  و  مبارزه  با  استعمار  و  استبداد  را  به  نمایش  گذاشت  الگوی  جدیدی  از  مدیریت  در  عرصه  قدرت،  سیاست  و  حاكمیت  را  متجلی  و  شكل  نوینی  از  تاثیرگذاری  و  متفاوت  از  كاركرد تاریخی  مزبور  را  بنا  نهاد  و  نوع  جدیدی  از  احیاگری  و  بیداری  فكری  را  سامان  داد  و  هدایت كرد.

جمهوری اسلامی برای اولین بار اصطلاح « امت اسلامی» بعنوان یك مفهوم انقلابی را وارد ادبیات سیاسی جهان كرد. در همین چارچوب تفكر منطقه گرایی به شكل نوین را در دستور كار قرار داد و فرآیند تبدیل شدن به یك قدرت هژمون را پیشه كرد كه امروز پس از 3 دهه تلاش و بالندگی توانسته است بعنوان الگوی منطقه جایگاه خود را تعریف كند. الگویی كه با وجود هژمون های برون زا و مداخله گر مزاحم توانست به تقویت موقعیت و توسعه نفوذ خود ادامه دهد و حوزه نفوذ منطقه ای خود را به حوزه جهانی اسلام ارتقا دهد.

ایران در شرایط فعلی نظم نوینی را نوید می دهد كه بنیادهای معادلات سیاسی و امنیتی موجود را در اشكال نرم و سخت با چالشهای جدی و بی سابقه مواجه كرده است.

 آرمان انقلاب اسلامی: هویت‌یابی و بیداری جهان اسلام

تاریخ گواه است كه حركت ایرانیان در طول تاریخ همیشه همراه با تفكر و تأمل بوده و در صحنه جهانی حضوری آگاهانه داشته اند. بخش‌هایی از تاریخ ایران  به خوبی نشان می‌دهد  كه ایرانیان در ادوار مختلف در عرصه‌‌های گوناگون سرآمد بودند و  صراط‌ ‌ها  و  راههای جدیدی را نیز برای بشر نشان داده‌اند.

قبل از اسلام دنیا در دست 2 امپراطوری روم و ساسانی بود و این 2 قطب قدرتمند برای دنیا تعیین تكلیف می‌كردند.

در دوران پس از اسلام ایرانیان كه یكتاپرست بودند و به فنون اداره كشور آشنایی داشتند و از تمدن غنی نیز برخوردار بودند در مواجهه  تفكر اسلامی با آغوش  باز پذیرای آن  شدند  كه  حاكی از پختگی در نهان آنها  بود. ایرانیان تفكر اسلامی را  مطابق  فطرت خود یافتند و  این  مسئله در كنار برخی  بی‌عدالتی‌ها  و  مسائل اجتماعی سبب  شد روح  بلند این  ملت  به  سادگی اندیشه اسلامی را  بپذیرد  و  هضم  كند و تمدنی آراسته با تفكر اسلامی را ایجاد نماید. تمدن اسلامی در دوران حیات اجتماعی ایرانیان و در زمان علو اندیشه و فرهنگ اسلامی در این سرزمین باروری گسترده ای در زمینه‌های مختلف یافت در حالی كه در این برهه  شاهد نوعی سكوت در علم و اندیشه غربی از قرن ششم تا دهم میلادی بودیم.

در طول دو قرن دنیای اروپا تحت تأثیر متفكران اسلامی همچون ابن‌سینا و ابن‌عربی قرار گرفت و نحله‌های مختلفی متأثر از این شخصیت‌های بزرگ ایجاد شد و تمدن اسلامی فروغ خود را در ساحت غرب گستراند و به مرور زمان آنها نیز در سایه اندیشه‌های عالمان اسلامی به رشد علمی دست یافتند اما در بلاد اسلامی به دلایل مختلف داخلی و خارجی حركت بالنده دچار فرود شد و نتوانست مسیر خود را ادامه دهد.

  تمدن اسلامی تا آنجا از استحكام برخوردار بود كه حتی افرادی چون مغول‌ها كه توحش داشتند و به سرزمین ما حمله كردند تحت تعالیم برخی علمای دینی همچون خواجه نصیر‌الدین طوسی دچار تحول فكری شدند و از آبشخور این اندیشه با صلابت نوشیدند. یكی دیگر از دوران ستایش‌برانگیز در تمدن اسلامی  ایران عهد صفویه است كه البته  این دوران را نیز نمی‌توان بی‌اشكال دانست. در عصر صفویه چند اقدام مهم همچون ایجاد وحدت ملی در راستای دستیابی به ایران بزرگ و جمع‌آوری منابع اسلامی و اشاعه فرهنگ اهل بیت صورت گرفت كه به دوره‌ای ممتاز در تاریخ ما بدل شد كه امروز نیز همان مسیر پیموده می‌شود.

پس از عصر صفویه بار دیگر به دلایل داخلی و خارجی و شكل‌گیری تفكر استعماری در صحنه بین‌المللی تمدن اسلامی دچار ركود شد اما جنبش مشروطه علامت خوبی بود كه جرقه بیداری فكری را زد . علمای دینی علمدار این تفكر بزرگ بودند كه شرایط را تغییر می‌داد، اما جنبش مشروطه نیز در سایه تغییر شرایط رنگ باخت و به دلیل برخی تلاش‌های بیرونی و فعالیت‌های جریان غرب‌زده داخلی راه به بیراهه برد و همه تلاش‌های مصلحان اجتماعی و بزرگان دینی در این وادی بی‌دوام شد و كشور ما دچار دیكتاتوری سیاه گردید. پیروزی انقلاب اسلامی مقطع شكوهمند دیگری از تاریخ ایران است كه بسیاری از وجوه ناقص ادوار قبل را در حركتی تكاملی شكل جدیدی بخشید و امام خمینی (ره) ‌به جای ایجاد امپراطوری به سبك گذشتگان سرزمین‌ها و قلب‌ها را به یكدیگر متصل كرد.

امروز شاهد ثمرات الهام‌بخش انقلاب اسلامی در تمامی نقاط دنیا هستیم اما برخی كشورهای بهانه‌جو كه در میان آنها حتی كشورهای اسلامی نیز قرار دارند با جهل نسبت به ماهیت انقلاب اسلامی مدعی هستند كه ایران بار دیگر دنبال امپراطوری است در حالی كه انقلاب اسلامی به دنبال هویت‌یابی و بیداری جهان اسلام  بوده و هیچ گاه در اندیشه گسترش سرزمین و امپراطوری نبوده است. مهم‌ترین مسئله انقلاب اسلامی بازگشت به هویت خویش بود و در سایه این نگرش استقلال در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شكل گرفت و موجی از افكار جدید ایجاد شد.

  از بدو پیروزی انقلاب اسلامی توجه به خودباوری و ایستادگی بر توانایی خود تحت رهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در درون جامعه ما سرایت كرد و اگر ایران امروز صاحب دانش و فناوری بویژه فناوری‌های نوین مانند فناوری هوا و فضا و فناوری نانو است این همه منوط به روح بیداری اسلامی و انقلابی در ملت ایران است.

                                                                                                              ادامه دارد...


طبقه بندی: بیداری اسلامی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 بهمن 1391 توسط سفیر شیدایی